CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TUẤN GIA PHÁT XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2022: PHẦN THÔ TỪ 3.700.000 – 3.900.000, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI TỪ 6.300 – 6.700.000đ/m2

Góc cảm nhận khách hàng

Tuấn Gia Phát & Những Con Số

 Năm 2018

 Thành Lập

48+Căn Nhà

 Năm 2019

 Thiết Kế

96+Căn Nhà

Năm 2020

CoVid – 19

76+Thiết Kế

Năm 2021

 Đại Dịch

92+Thiết Kế

HOẠT ĐỘNG TUẤN GIA PHÁT